Psihološka sekcija

U našoj školi, od 2014. godine, aktivna je psihološka sekcija. Školski psiholog Ena Teofilović i profesorica psihologije Tijana Popović-Damjanović, osmislile su radionice koje bi bile interesantne učenicima, i vrlo brzo sekcija je krenula sa realizacijom programa okupivši veliki broj članova. Članovi sekcije mogu biti učenici od prvog do četvrtog razreda. Sastanci su jednom sedmično, u terminima koji odgovaraju učenicima. Teme koje se obrađuju na sekciji, uglavnom se dogovore sa članovima tokom prvih sastanaka, a to su radionice vezane za analizu sopstvene ličnosti, njegovanje prijateljskih odnosa, njegovanje partnerskih odnosa, stvaranje pozitivne slike o sebi, razvijanje kreativnosti, metode relaksacije itd. Tokom sekcije učenici pokazuju kreativnost i inicijativu, uče pozitivne oblike komunikacije, uče kako da prihvate sebe i kako da grade put u ostvarenju svojih ciljeva.