Upis 2022.

Učenici mogu izabrati jedan od četiri ponuđena smjera

JU Gimnazija „Jovan Dučić“, škola koja ima najdužu obrazovno-
vaspitnu tradiciju u Doboju, otvara u školskoj 2022/2023. godini svoja
vrata sedamdeset šestoj generaciji gimnazijalaca.
Dobro nam došli:
Ukoliko imate potrebu da učite i stičete nova znanja, potrebna za
vaše buduće akademsko obrazovanje.
Ukoliko želite napredak i rast vaše ličnosti i vašeg karaktera.
Ukoliko težite ka razvijanju vaših sposobnosti i vještina.
Ukoliko od škole i profesora očekujete znanje, brigu,
prijateljstvo, podršku i sigurno okruženje.

Opšti smjer gimnazije nudi široko obrazovanje u oblasti
prirodnih i društvenih nauka, ali i jezika i umjetnosti. Кvalitetan
nastavni plan i program i stručni predavači omogućavaju najbolju
pripremu za nastavak školovanja na svim visokoškolskim ustanovama.
Oni koji još nisu donijeli odluku o svom budućem profesionalnom i
stručnom opredjeljenju, ali su sigurni da žele i više i dalje, najbolje je
da upišu opšti tip gimnazije.

Društveno jezički smjer nudi zainteresovanim učenicima, uz
kvalitetno opšte obrazovanje, šire izučavanje jezika i društvenih
disciplina i pravi je izbor za onoga ko želi da, nakon srednje škole,
upiše prava, istoriju, sociologiju, ili da studira književnost, jezike,
žurnalistiku, istoriju umjetnosti i njima srodne sadržaje.

Računarsko-informatički smjer bi bio pravi izbor za sve
osnovnoškolce koji sebe u budućnosti vide kao veb dizajnera,
programera, grafičkog dizajnera ili administratora baza podataka.

Osim prohodnosti na fakultete koji školuju IT stručnjake, maturanti tih
odjeljenja mogu da nastave studije i u drugim oblastima i tako probiju put
ka digitalizaciji u poljoprivredi, zdravstvu i energetici.

Prirodno-matematički smjer je svojim nastavnim planom i
programom namijenjen prije svega učenicima koji nakon završene
srednje škole žele da upišu neki od fakulteta u oblasti prirodnih ili
tehničkih nauka. Za elektrotehniku, mašinstvo, arhitekturu, za one koji
žele da postanu budući ljekari ili stručnjaci u oblasti biologije,
fizike ili hemije ovaj smjer pruža više potrebnih predznanja od bilo
koje srednje stručne škole.

Dobri, vrijedni i uporni đaci sa interesovanjima u muzici,
sportu, glumi – podsticajan su ambijent za sve učenike. U našoj školi s
uspjehom djeluju: dramska sekcija, novinarska sekcija, recitatorska
sekcija, školski hor, te različite sportske sekcije. Naročito smo ponosni
na sportske uspjehe, predstave dramske grupe i školski list, koji izlazi
pod imenom „Кoraci“, s prekidima, od 1958. godine.
Učenici naše škole su uključeni u razne projekte u okviru škole i
van nje spremajući se tako i za život van škole i školske klupe. Značajna
je njihova aktivnost i angažovanje u okviru Savjeta učenika, Sekcije prve
pomoći i Crvenog krsta.
Vjerujemo u roditelja kao partnera u obrazovno-vaspitnom procesu.
Vjerujemo u radost zajedničkih putovanja, izleta i ekskurzija.
Vjerujemo u svakog učenika, razvijamo njegovo samopouzdanje i
ohrabrujemo ga da sigurnim koracima ide ka svom cilju.