Istorijat škole

Gimnazija u Doboju je u stvari nastavljač rada i djelovanja Građanske škole u Doboju.
Građanska škola je počela sa radom 1927.godine, a imala je sjedište u zgradi današnje Medicinske škole u Doboju. Nekoliko puta u toku svoga postojanja Građanska škola je mijenjala svoj karakter ime. U vrijeme okupacije (1941-1945) zvala se Mješovita građanska škola i Državna opća niža srednja škola, da bi joj sa oslobođenjem zemlje bio vraćen prvobitni naziv – Građanska škola.
Doboj je 17.4.1945. oslobođen, a u novembru iste godine odlukom Ministarstva prosvjete Narodne vlade Bosne i Hercegovine, Građanska škola je postala Državna mješovita niža gimnazija. Novoosnovana škola je počela sa radom 17.12.1945. godine, i taj datum se danas slavi kao dan naše škole.
Početkom septembra 1955. godine je došlo do reorganizacije škole – iz jednostavne gimnazije (od I do VIII razreda), izdvajaju se niži razredi gimnazije (I,II, III i IV razred), i zajedno sa četverorazrednom osnovnom školom čine Drugu osmogodišnju školu u Doboju.
Od viših rareda gimnazije (V,VI,VII,VIII) formira se Gimnazija u Doboju sa četiri razreda, koja se od 1957. godine naziva Višom gimnazijom, a poslije toga samo Gimnazijom.
Viša gimnazija u Doboju je 15.9.1955. godine smještena u novoizgrađenu školsku zgradu u nekadašnjoj Ulici Petra Кočića, a današnjoj Hilandarskoj.
U školskoj 1980/81. godini izvršena je transformacija Gimnazije u školu srednjeg usmjerenog obrazovanja. Na zboru radnika 1984. godine izglasan je prijedlog da se škola zove Građevinska škola, zato što je 60% učenika bilo građevinske struke.
Na svečanom zboru radnika i učenika 15.1.1990. godine vraćen joj je stari naziv – Gimnazija, u skladu sa novim Zakonom o srednjoj školi i odlukama Skupštine opštine Doboj. Ubrzo poslije toga uslijedila su ratna vremena (1992-1995) i tada će Gimnazija u Doboju dobiti ime po velikom srpskom pjesniku Jovanu Dučiću.