Muzička kultura

U našoj školi su zastupljene horska, instrumentalna i vokalno-instrumantalna sekcija. Učenici koji su muzički talentovani, koji žele da doprinesu razvoju muzičke umjetnosti mogu se upisati na jednu od ovih sekcija.
Ove sekcije učestvuju u svim kulturnim manifestacijama škole. Horska sekcija broji trenutno 25 članova.