Bojan Lukić

Moja sjećanja na školske dane su pozitivna, sa nostalgijom ih se sjećam i rado bih se vratio u gimnaziju. Sadašnjim učenicima preporučujem da ne propuštaju bogato gradivo koje im se nudi, jer se za nestečenim znanjem kasnije žali. Znanje je investicija koja se uvijek isplati. Razmislite o tome.