Seminar: Osnove razvoja banke zadataka

U periodu od 15. do 17. februara, nakon uspješno završenog Modula 1: Planiranje eksternih ispitivanja. Izrada ispitnih specifikacija (projekat EU), u Tesliću je održan Modul 2: Osnove razvoja banke zadataka. Izrada ispitnih zadataka. Uslov da se pristupi drugom seminaru bio je da se kreira šest polaznih sadržaja kako bi se mogli formirati ispitni zadaci. Tokom ova dva seminara učestvovalo je 60 profesora srednjih škola iz oba BiH entiteta i Distrikta Brčko. Gimnazija „Jovan Dučić“ je bila učesnik i ovog seminara, predstavljala nas je profesorica matematike Sonja Stanojević. Nadamo se da će ova ideja formiranja testa za eksternu provjeru postignuća iz matematičke pismenosti zaživjeti i da će učenici na nivou cijele Bosne i Hercegovine imati priliku rješavati zadatke koji su formirani tokom ova dva modula.