Seminar: Eksterno ispitivanje učeničkih postignuća iz matematičke pismenosti

U periodu od 25.01. do 27.01.2023. u Zenici je održan seminar na temu Eksterno ispitivanje učeničkih postignuća iz matematičke pismenosti za učenike prvog razreda gimnazije. Seminar je projekat EU i ima za cilj osmisliti i napraviti jedinstveni test kojim bi se procjenjivala matematička znanja za učenike prvih razreda gimnazija u cijeloj Bosni i Hercegovini (Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko Distrikt). Naša škola je imala čast biti pozvana od strane RPZ Republike Srpske da učestvuje na tom seminaru. Profesorica matematike Sonja Stanojević je bila učesnica seminara zajedno sa kolegama iz Banjaluke, Bijeljine i Trebinja, kao i još pedeset profesora matematike iz cijele Bosne i Hercegovine.