Računarska sekcija

Gimnazija je dogovorila saradnju sa predstavnicima kompanije ProductDock. Odjeljenje ove kompanije u Doboju je najveći poslodavac u IT sektoru u našem gradu, gdje posluju više od 15 godina.
Dogovoreno je da će ProductDock održavati predavanja i radionice u okviru informatičke sekcije u našoj školi. Pored programerskih radionica, učenici naše škole će, kroz ovu saradnju, biti u prilici da se upoznaju i sa drugim IT zanimanjima, te da steknu uvid u različite karijere koje se mogu ostvariti u ovom dinamičnom sektoru.
U okviru saradnje sa ProductDock-om, predviđena je i posjeta učenika kancelarijama kompanije tokom Dana otvorenih vrata i u prilikama kada ProductDock organizuje ,,meetup”(Predavanje na specifičnu temu iz oblasti informacionih tehnologija).
Ova aktivnost je dio plana da sa našim učenicima radi što veći broj IT profesionalaca, te da učenici iz prve ruke čuju njihova iskustva. Radionice će biti otvorene za učenike svih smjerova naše škole.