Profesorica Suzana Teofilović o profesiji psihologa

U današnjem članku detaljnije ćemo se upoznati sa zanimanjem psihologa. Pomoći će nam profesorica psihologije Suzana Teofilović, bivša učenica naše škole. Suzana je Gimnaziju završila 2014. godine kao đak generacije, a interesanto je da tokom četiri godine nije imala nijedan izostanak sa nastave. Suzanin tekst možete pročitati u nastavku.

Psihologija kao nauka je jako mlada i po svojoj prirodi svestrana a njena je primjena široko rasprostranjena, a struka psihologa u svom radu zahtijeva multidisciplinaran pristup.

Psiholog, psihijatar, psihoterapeut???

Dakle, psiholog je onaj koji je završio Filozofski fakultet, a u sklopu predmeta koje je položio prije sticanja zvanja i diplome, jesu svakako i predmeti koji se tiču medicine (anatomija centralnog nervnog sistema i genetika), pedagogije, filozofije i mnogo predmeta jeste u uskoj vezi sa matematikom i informatikom. Npr. psihijatar je osoba koja je nakon sticanja zvanja doktora medicine, specijalizovala se za oblast psihijatrije. A da bi neko bio psihoterapeut mora da ima položene sertifikate za određenu vrstu psihoterapije. Danas se najboljom pokazala kognitivno-bihejvioralna terapija, čije pohađanje traje četiri godine a pored toga bi bilo poželjno da ste stekli zvanje psihologa kako bi obavljali ovaj poziv. Mislim da je ovo sada jasnije, jer se u društvu pokazalo nedovoljno poznavanje navedenih poslova, odnosno najčešće se psihijatar i psiholog tumače isto, što je pogrešno. Psiholog u zdravstvenoj ustanovi vrši dijagnostiku i savjetovanje a psihijatar propisuje određenu medikamentoznu terapiju.

Radna mjesta psihologa?

Osoba koja postane psiholog može se zaposliti u vrtiću, školi, osnovnoj ili srednjoj, kao stručni saradnik ili predavač, na fakultetu, u zdravtsvenim i psihijatrijskim ustanovama, kazneno-popravnim zavodima, u fabrikama, HR oblasti ili čak raditi kao samostalan psihoterapeut.

Psiholog u svim oblastima

Ako poželite položiti vozačku dozvolu, upisati fakultet, zaposliti se, odabrati adekvatno zanimanje za sebe, upisati dijete u školu, itd. Samo su neke od navedenih svakodnevnih obaveza kroz koje prolazimo svi a moramo se susresti se sa psihologom, kako bi dobili nalaz i mišljenje o psihofizičkoj spremnosti.

Ko može postati psiholog, odnosno koje su osobine potrebne za uspješnog psihologa?

Psiholog je osoba koja treba prije svega da bude savjesna, moralna, empatična, odgovorna, smirena, fleskibilna, spremna da pruži podršku, razumijevanje, da pomogne klijentu da pronađe svoj put i svoje rješenje.

U vezi sa izborom zanimanja, Suzana nam je uputila sljedeću poruku:

Da ću izabrati profesiju koju danas obavljam nisam ni pretpostavila dok odluku nisam donijela u junu 2014. godine. Ranije sam govorila da bih upisala medicinu, pravo ili fiziku, ali kada birate fakultet, mnoge okolnosti utiču na vašu konačnu odluku. Cilj treba da bude realan, ne treba da budu ni previsoka niti preniska očekivanja. Treba da razmislimo u kojem gradu ćemo studirati, gdje ćemo boraviti za vrijeme studija i jako važno jesu finansije. Kada se sve to kompletira onda tek uz saradnju sa roditeljima ili sa nekim drugim osobama od povjerenja možemo donijeti konačnu odluku. Savjetujem svim srednjoškolcima da odrade profesionalnu orijentaciju kod školskog psihologa u cilju dobijanja informacije o izboru zanimanja koji je u skladu sa ličnim interesovanjima i osobinama ličnosti kod učenika. I ja sam taj test radila i jedno od zanimanja jeste bilo zanimanje psiholog.

Za uspješno napredovanje u struci Suzana preporučuje što više volontiranja.

Na početku studiranja sam krenula i sa volontiranjem. Oko dvije godine sam volontirala u „Novoj generaciji“ u Dnevnom centru sa djecom u riziku. Prošli smo i edukacije u vezi Zaštite prava djece. Osmišljavala sam svoje radionice, pomagala djeci oko zadaće, igrali smo se, savjetovali ih i bili neko na koga se mogu oslonuti. Volontirala sam i u Dječijem domu „Rada Vranješević“, gdje je svakako taj rad bio specifičan i osjetljiv, ali jedno i takvo iskustvo je prosto trebalo u oblikovanju ličnosti psihologa.

Suzanina poruka za čitaoce:

„Budite psihofizički zdravi, prirodni, ispunjeni i smireni!“

Biografija Suzane Teofilović

U junu 2017. g. Suzana je stekla zvanje diplomiranog psihologa. Studije je završila sa prosjekom 9,11, položivši sve ispite iz prvog pokušaja. Bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture.

Nakon diplome, upisala je master studij takođe na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci i počela sa pisanjem bloga iz oblasti psihologije, Jedan članak je objavila i na stranici StressLess.
Tokom master studija volontirala je u svojoj bivšoj osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Majevcu, gdje je samostalno osmislila preko dvadesetak radionica na temu Nasilje u školi, odnosno cilj je bio smanjiti nasilje a poboljšati komunikaciju, saradnju i stvoriti odnos topline u učionicama.

U septembru 2020. godine je magistrirala. Tema master rada tiče se uticaja stresa na radnom mjestu u proizvodnji. U oktobru 2021. godine, objavila je i naučni članak iz domena organizacijske psihologije na temu stresa u časopisu „Značenja“.

Trenutno je zaposlena kao profesor psihologije u Medicinskoj školi Doboj i u Gimnaziji „Jovan Dučić“ u Doboju. Trudi se da kroz predavanja i rad u sekciji na što bolji način prezentuje svojim đacima poziv profesora i psihologa. Oko tri godine vodi svoju Facebook stranicu „Psiholog Suzana“ s ciljem edukacije društva o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja.

Privatno je supruga i majka dvogodišnjakinje. Ima objavljenu zbirku poezije i tri knjige koje planira da objavi u narednom periodu.