Pravo kao način života

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

Na pitanje “Šta biste u životu uradili drugačije kada biste mogli vratiti vrijeme”, nikada nije jednostavno odgovoriti. Toliko je toga iza nas, toliko iskorištenih i propuštenih prilika, toliko raskrsnica i slijepih ulica, toliko izbora i odluka…Kako u svemu tome prepoznati šta nas je dovelo tu gdje jesmo?


Teško je reći šta bih u životu promijenila kada bih imala priliku, ali sasvim sam sigurna da bih ponovo donijela istu odluku o izboru zanimanja. Iako sam još u djetinjstvu na pitanje “Šta želiš biti kada porasteš”, samouvjereno i glasno odgovarala da ću biti pravnik, kada se vrijeme odluke približilo, počela sam da preispitujem da li je to najbolje za moju budućnost. Dani i dani razmišljanja, sastavljanja liste razloga “za” i “protiv” za svako zanimanje koje sam se mogla sjetiti da postoji, završili su time da sam na kraju, ipak, izabrala Pravni fakultet i postala ono što sam oduvijek željela da budem. Pravnica.


Odluka o izboru zanimanja je jedna od najvažnijih odluka koje donosimo. Kao što je rekao Duško Radović. “U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta: kada birate zanimanje i bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan cijeloga života.” I zaista je tako, zanimanje je životni poziv, ono opredjeljuje najmanje 1/3 svakog vašeg radnog dana i zato treba birati pametno.

Upis na Pravni fakultet

Zahvaljujući znanju iz istorije i srpskog jezika stečenom u Gimnaziji, kao i odličnom prosjeku ocjena, od preko 500 studenata koji su te 2008. godine željeli da upišu Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, bila sam u samom vrhu liste, među 5 najboljih. Na prvoj godini studija, ponovo, mnogo istorije: Opšta istorija države i prava, Nacionalna istorija države i prava i Rimsko pravo. Za razliku od mojih kolega iz drugih srednjih škola kojima su ovi predmeti bili mučni, meni je prethodno stečeno znanje značajno olakšalo prvu godinu studija. Ali još važnije od toga: u Gimnaziji sam naučila da učim, kroz Pravni fakultet tu vještinu usavršila, pa mi nije bio problem doći do završne godine doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

(Ne)ograničene mogućnosti?

Iako sada radim kao viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, svoju karijeru sam započela u drugom smjeru. Prvi posao sam dobila u Advokatskoj firmi Sajić, potom provela dvije godine na Okružnom sudu u Banjoj Luci, položila pravosudni ispit, radila u Addiko banci i na kraju se opredijelila za posao na Pravnom fakultetu. Već iz ove kratke rečenice iz moje biografije, jasno je koliko različitih mogućnosti nudi diploma Pravnog fakulteta. Advokatura, notarijat, sudovi, tužilaštva, javna uprava, osiguravajuća društva, banke, gotovo svako veće privredno društvo, obrazovne institucije, itd. Izbor je gotovo neograničen. Osim toga, predrasuda je da ste kao diplomirani pravnik vezani samo za pravni sistem države u kojoj ste studirali. Primjera radi, ako se tokom studija opredijelite za oblast međunarodnog prava, ukoliko govorite strani jezik, možete svoju karijeru graditi i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Pravo i logika

Još jedna duboko ukorijenjena predrasuda je da u pravu nema logike. Svjesna da je lakše razbiti atom, nego predrasudu (da citiram Alberta Ajnštajna), postaviću jedno pitanje: Da li u našem svakodnevnom životu ima logike i reda, ili živimo u potpunom haosu i besmislu? Jer pravo uređuje naš život od rođenja pa sve do smrti, iako toga često nismo ni svjesni: obavljanje svakodnevne kupovine, prelazak ulice ili vožnja bicikla, podizanje kredita, sticanje imovine, nasljeđivanje, brak, porodični odnosi…gotovo da ne postoji oblast života koju pravo ne reguliše. Ali je život pun iznenađenja, pa pravna norma često ne može da predvidi sve situacije koje život donese. Upavo zbog apstraktnosti i nesavršenosti pravnih normi, da biste jednu pravnu normu primijenili na određenu životnu situaciju, morate je, prije primjene, tumačiti. Jedno od najvažnijih sredstava tumačenja prava je, upravo, logika. Logičkim tumačenjem prava provjeravamo značenje pravne norme dobijeno drugim tumačenjima, naročito jezičkim, ili izvlačimo značenje koje ne možemo dobiti upotrebom ostalih sredstava tumačenja prava. Stoga, kao pravnik, morate biti kreativni, analizirati različite životne situacije, prepoznati pravnu normu koju treba primijeniti, utvrditi sve pravno relevantne činjenice, uzeti u obzir sve suprotstavljene interese, pravilno protumačiti pravnu normu i tek na kraju je primijeniti. Sada kada sve ovo znate, sami odgovorite na pitanje da li pravo može bez logike?

Pravo u 21. vijeku

Pravo kao zanimanje nosi i određene izazove. Živimo u svijetu koji se ubrzano mijenja. Digitalizacija i globalizacija utiču na sve sfere života, a te društvene promjene zahtijevaju promjenu i prilagođavanje pravnih sistema. Kao pravnici, treba ne samo da pratite te promjene, nego da ih podstičete, zagovarate, kreirate i sprovodite. Stoga, biti pravnik podrazumijeva radoznalnost, želju da stalno širite vidike i tragate za boljim i pravičnijim rješenjima. Izbor prava kao poziva zahtijeva neprestano, cjeloživotno učenje i usavršavanje, ali to treba shvatiti kao izazov kroz koji rastemo, a ne kao prepreku, zbog koje odustajemo.

Irena Radić na konferenciji EUacquis

Pravo kao hobi

Iako nisam željela da pišem hvalospjev o pravu, sve što sam rekla, na kraju ipak tako zvuči. Vjerovatno drugačije nije ni moglo, jer zaista radim posao koji volim. Posao asistenta mi je omogućio da ljubav prema pravu spojim sa ljubavlju da stečeno znanje prenosim drugima. Ali kako sam i pored redovnog radnog vremena i obaveza na doktorskim studijama i dalje bila željna prava, pretvorila sam pravo i u hobi. Prije nekoliko godina pokrenula sam blog “Riječ pravnika”,na kome u slobodno vrijeme pišem članke o različitim pravnim pitanjima i problemima. Kada sam pokrenula blog želja mi je bila da objasnim i približim pravne norme “običnim” građanima, a internet je sredstvo preko koga je to danas najlakše učiniti. Iako je za mene blog samo hobi, činjenica je da vebsajt koji privlači više hiljada posjeta mjesečno može biti i dodatni izvor prihoda, pa je to opcija koju svakako ne treba zanemariti.

Ako niste sigurni kako izabrati, birajte srcem

Za kraj, moja poruka je da prilikom izbora zanimanja pokušate u sebi pronaći odgovor na pitanje šta zaista volite, jer je to uvijek najbolji izbor. Ukoliko radite ono što volite i što vas čini srećnim, daleko su veće šanse da ćete u tome biti uspješni, nego da radite posao koji vas ne inspiriše. Šta god bio vaš izbor, znanje i radne navike stečeni u Gimnaziji daće vam širinu koja je potrebna za bilo koje zanimanje koje izaberete, a ako vaš izbor bude pravo, sigurna sam da se nećete pokajati.

Biografija

Od 2018. godine zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje radi kao viši asistent na predmetima iz poslovnopravne oblasti, te na Fakultetu bezbjednosnih nauka na predmetu Privredno i finansijsko pravo. Prethodno radno iskustvo sticala u Addiko Bank a.d. Banja Luka, Okružnom sudu u Banjoj Luci i Advokatskoj firmi Sajić. Od 1. avgusta do 30. novembra 2021. godine bila angažovana kao gostujući istraživač na Univerzitetu za biznis i ekonomiju u Beču, zahvaljujući stipendiji OEaD i Fonda za stipendije Republike Austrije.

Završila Osnovnu školu “Sveti Sava”, Osnovnu muziku školu i Gimnaziju “Jovan Dučić” u Doboju, kao odličan učenik. Osnovne studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, kao najbolji student generacije, zbog čega je nagrađena Zlatnom plaketom Pravnog fakulteta i plaketom Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom studija bila je korisnik stipendije Ministarstva prosvjete i kulture (raniji naziv) u kategoriji uspješnih studenata.

Master studije u poslovnopravnoj oblasti završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno je završna godina doktorskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, u oblasti privrednog prava. 2016. godine položila pravosudni ispit pred pravosudnom komisijom Ministarstva pravde Republike Srpske, sa pohvalom.

Koordinator je Debatnog kluba Pravnog fakulteta “Alkibijad”, trener tima za takmičenje iz međunarodne trgovačke arbitraže Willem C. Vis International Comercial Arbitration Moot, te koordinator za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci.

Uređuje i vodi blog www.rijecpravnika.org.

Email: Irena.radic@pf.unibl.org

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/irena-radic/

Web: https://pf.unibl.org/akademsko-osoblje/irena-radic/