Okrugli sto: Pravo djece na zdravu životnu sredinu

Dana 23.11.2022. u Gimnaziji “Jovan Dučić” je održan okrugli sto, koji je organizovao Ombudsman za djecu RS. Tema okruglog stola je prezentovanje rezultata istraživanja ,,Pravo djece na zdravu životnu sredinu”. Cilj istraživanja je utvrđivanje stavova djece i mladih o pojedinim segmentima ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu, a naročito stepen učešća u postupku donošenja odluka i strateških dokumenata, kao i stepen ostvarivanja njihovog prava na informisanje i obrazovanje u ovoj oblasti. Okruglom stolu su prisustvovali direktori, stručni saradnici i predstavnici Savjeta učenika osnovnih i srednjih škola grada Doboja. Organizatori okruglog stola su Gordana Rajić, Ombudsman za djecu RS, Jovanka Vuković zamjenik Ombudsmana za djecu RS, Zlatoljub Mišić i Tanja Danilović (Ombudsman za djecu – kancelarija Doboj).