Održano predavanje o primjeni matematike

Bivši učenik Gimnazije, Srđan Lazendić, održao je danas predavanje o primjeni matematike. Srđan je predavač na Univerzitetu u Gentu, a aktivno se bavi i istraživačkim radom na polju vještačke inteligencije. Srđanovu kratku biografiju možete pročitati na kraju teksta.
Srđan je predstavio učenicima primjenu matematike u restauraciji umjetničkih slika, medicini i drugim oblastima, prikazujući i rezultate istraživanja svog tima.
Kao podrška bratu, danas nas je posjetila još jedna bivša učenica, Vladana Lazendić, sada profesionalna rukometašica.

Srđanova biografija:

Srd̄an Lazendić je trenutno istraživač i asistent u nastavi u Clifford istraživačkoj grupi, na Departmanu za elektroniku i informacione sisteme, Univerziteta u Gentu u Belgiji.

Nakon završene Gimnazije u Doboju, studirao je teorijsku matematiku na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, do 2015. godine, a master rad pod nazivom ,,Matematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala” odbranio je 28. jula 2016. godine. Nakon toga započinje doktorske studije na Univerzitetu u Gentu, a od septembra 2018. dobija zvanje asistenta u nastavi. Njegova oblast istraživanja su primjene alata Cliffordove analize za analizu višedimenzionalnih skupova podataka, kao i dictionary learning tehnike za rekonstrukciju retkih signala (sparse modeling) i obradu slike. Pored toga, bavi se teorijskim osnovama učenja u dubinu (interpetable deep learning models). Više o samom istraživanju, detaljna biografija kao i spisak naučnih radova može se naći na https://users.ugent.be/~slazendi/.

  • Osnovne studije: Teorijska matematika, DMI-PMF-UNS (prosječna ocjena 9.61/10.00)
  • Master studije: Teorijska matematika, DMI-PMF-UNS (prosječna ocjena 9.81/10.00)
  • Doktorske studije: Matematika u tehnici, Clifford istraživačka grupa, UGent, Belgija