Novi kabineti informatike u Gimnaziji

Naša škola je opremila dva kabineta sa ukupno 26 novih desktop računara. Nove računare obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Na svim računarima instaliran je Windows 11, Office paket, umreženi su i imaju LanSchool softver za jednostavniji i efikasniji rad sa učenicima.
Dio računara iz starog kabineta razmješten je po kabinetima drugih predmeta, a dio je predviđen za vježbe učenika računarskog smjera iz predmeta operativni sistemi i računarske mreže. Na starim računarima učenici će vježbati pravljenje lokalne mreže i instaliranje operativnih sistema.

Raspakivanje i povezivanje računara uradili su učenici iz odjeljenja II2. Hvala!