Fondacija Mozaik podržala projekat učenika

Zahvaljujući naporima Savjeta učenika i naših đaka, naša škola je danas, 8. decembra u Skupštini grada Doboja, potpisala ugovor sa Fondacijom “Mozaik” o finansiranju projekta “Ekološka flaša” u vrijednosti od 501 КM.
Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su nas podržali i glasali za naš projekat. Zahvaljujemo se i Fondaciji “Mozaik” i nastavljamo saradnju!