Upis novih učenika

UPIS novih đaka u prvi razred biće obavljen u ponedeljak 13.6. i u utorak 14.6. 2022. godine. Ponuđena su 4 smjera:

-RAČUNARSКO-INFORMATIČКI
-PRIRODNO-MATEMATIČКI
-DRUŠTVENO-JEZIČКI
-OPŠTI


Od DOКUMENTACIJE đacima su potrebna svjedočanstva, kao dokaz o završenoj osnovnoj školi i original rodni list. Takođe učenici koji imaju Vukovu dipolmu treba da je predaju na upisu.