Predavanje ,,Dileme u adolescenciji”

,,Dileme u adolescenciji” naziv je predavanja koje je 06.04.2023.  godine učenicima prvog razreda održala prim. dr Ružica Petković, pedijatar i endokrinolog. Tema predavanja odnosila se na upotrebe, zloupotrebe i nuspojave anaboličkih steroida, energetskih pića i proteina kod mladih.  Kao najčešći razlog zbog kojeg mladi koriste ilegalne supstance navedena je namjera da u kratkom vremenskom periodu postignu željeni fizički izgled. Učenici su upoznati sa rizicima i štetnosti korišćenja steroida, proteina i energetskih napitaka (srčane smetnje, smetnje u probavu, smanjenje testisa i libida). Poseban akcenat stavljen je na rast i razvoj mladih, jer se oni u adolescenciji još psihofizički razvijaju. Ovim predavanjem otvoreno je i pitanje na koji način mladi u Doboju mogu da se zabavljaju, vježbaju i druže, a da to bude zdravo i adekvatno njihovim potrebama, rastu i razvoju.

Predavanju su prisustvovali i predstavnici Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, Centra za socijalni rad i Gradske uprave Doboj, koji su članovi našeg Multisektorskog školskog tima.