U članu 83, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. Glasnik RS“, br.41/2018, 35/2020 i 92/2020), navodi se „Isključenje iz škole kao vaspitno-disciplinska mjera može se izreći samo za težu povredu obaveze učenika“.
U stavu 12 istog člana teža povreda obaveze učenika smatra se:
„Zloupotreba korištenja mobilnih telefona u vrijeme nastave i snimanje video-klipova za vrijeme boravka u školi i njihova dalja distribucija ili u svrhe prevare u postupku ocjenjivanja.“
S obzirom na okolnosti korišćenja mobilnih telefona obavještavamo učenike da je od danas strogo zabranjeno držanje telefona na stolu i korištenje telefona tokom časa.
Želimo da najozbiljnije shvatite ovo upozorenje i da se ne dovedete u situaciju da zbog ovog prekršaja snosite posljedice i vaspitno-disciplinske mjere.
Osim ove zabrane upotrebe telefona želimo da vas obavijestimo i o sljedećem.
Inspektori MUP-a, koji se bave sajber nasiljem juče su obavili razgovor sa direktorima srednjih škola o upotrebi telefona i neovlaštenog snimanja i fotografisanja učenika i nastavnika za vrijeme boravka u školi. Naglašavamo da je strogo zabranjeno, bez dozvole, fotografisanje i snimanje učenika i nastavnika, te da se to tretira kao sajber nasilje što spada u krivično djelo koje kažnjava škola i obavezno prijavljuje Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Odjeljenjske starješine će na prvom času odjeljenjske zajednice i usmeno prenijeti ovo upozorenje da bi se ono što ozbiljnije shvatilo.


Nastavničko vijeće