Obilježavanje Dana sjećanja u našoj školi

Aktiv profesora srpskog jezika i književnosti, u saradnji sa drugim profesorima i aktivima, planirao je aktivnosti koje su se realizovale u petak, 29. aprila, pod zajedničkim imenom: “Samo ako se uvijek sjećamo, nikad se neće ponoviti!”
Sadržaji koji su prezentovani danas na otvorenom školskom času su:

  1. Šta ja znam o holokaustu? – prezentacija i kazivanje učenika Slobodana Vukojevića.
  2. Šta ja znam o holokaustu? – izložba likovnih radova.
  3. Recitatorsko-dramski performans “Samo ako se uvijek sjećamo, nikad se
    neće ponoviti!”, u izvođenju učenika četvrtih razreda.
    Кoncept i sadržaje performansa osmislila je i odabrala Gordana Vasić, a realizovali su ga učenici: Doris Savić, Teodora Glavinić, Anđela Stevanović, Ana Radojko, Danijela Slavujević i Nikola Blagojević.