Nova vrsta sadržaja na gimnazijskom sajtu

Na sajtu Gimnazije uskoro će se pojaviti članci koje pišu naši bivši učenici. Ti članci nalaziće se u kategoriji profesionalna orijentacija. U tim tekstovima bivši gimnazijalci će sadašnjim učenicima prenositi svoja iskustva u vezi sa studiranjem i početkom profesionalne karijere.

Prva članak iz profesionalne orijentacije je u vezi sa matematikom. Srđan Lazendić će predstaviti neke od primjena matematike i taj članak je već u pripremi. U drugom članku objavićemo i iskustva bivših učenika koji su karijeru započeli u softverskoj industriji i bave se programiranjem, a redoslijed narednih članaka zavisiće od obaveza naših bivših učenika.

Dok Srđan piše članak, možete pročitati njegovu biografiju.

Srd̄an Lazendić je trenutno istraživač i asistent u nastavi u Clifford istraživačkoj grupi, na Departmanu za elektroniku i informacione sisteme, Univerziteta u Gentu u Belgiji.

Nakon završene Gimnazije u Doboju, studirao je teorijsku matematiku na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, do 2015. godine, a master rad pod nazivom ,,Matematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala” odbranio je 28. jula 2016. godine. Nakon toga započinje doktorske studije na Univerzitetu u Gentu, a od septembra 2018. dobija zvanje asistenta u nastavi. Njegova oblast istraživanja su primjene alata Cliffordove analize za analizu višedimenzionalnih skupova podataka, kao i dictionary learning tehnike za rekonstrukciju retkih signala (sparse modeling) i obradu slike. Pored toga, bavi se teorijskim osnovama učenja u dubinu (interpetable deep learning models). Više o samom istraživanju, detaljna biografija kao i spisak naučnih radova može se naći na https://users.ugent.be/~slazendi/.

  • Osnovne studije: Teorijska matematika, DMI-PMF-UNS (prosječna ocjena 9.61/10.00)
  • Master studije: Teorijska matematika, DMI-PMF-UNS (prosječna ocjena 9.81/10.00)
  • Doktorske studije: Matematika u tehnici, Clifford istraživačka grupa, UGent, Belgija