Kraj prvog polugodišta

  • 30.12.2021. - 13:30
  • Gimnazija

Nastava u prvom polugodištu se završava u petak 31. decembra 2021. godine.

INFO :

  • Datum početka:30.12.2021.
  • Vrijeme:13:30
  • Datum završetka:26.02.2024.
  • Lokacija:Gimnazija