Dječija nedjelja obilježena u Gimnaziji

Dječija nedjelja u našoj školi obilježena je radionicom ,,Dječija prava” koju je pripremila i realizovala pedagoško-psihološla služba Škole. Pored članova Savjeta učenika radionici su prisustvovali učenici prvog i drugog razreda