Jelena Pejić Nikić

Gimnazija nije samo za svestrane i neodlučne (kakva sam bila i ja), već najbolja priprema za visoko obrazovanje u bilo kojoj naučnoj oblasti. Gimnazija u Doboju, sa svojom dugom tradicijom i bogatstvom ljudstva, ne daje samo znanje, već otvara vidike i gradi kritički duh, danas nasušan više nego ikad. U njoj tinejdžeri izrastaju u ljude spremne da se uhvate ukoštac sa svijetom koji se brzo mijenja i da se neprestano usavršavaju.