16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma, priključujemo se kampanji Gender centra Republike Srpske „Život bez nasilja“ sa ciljem da se što više žena i svih drugih žrtava porodičnog nasilja, upozna sa svojim pravima, ali i sa ciljem podizanja svijesti javnosti o nultoj toleranciji na nasilje i o važnosti prijavljivanja nadležnim institucijama. Nasilje u porodici, kao i nasilje nad ženama uopšte, predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva. Njagova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine. Sfera intimnih porodičnih i partnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica. Svi građani i građanke imaju obavezu da prijave nasilje u porodici ukoliko imaju neka saznanja.

Ovom prilikom pozivamo sve institucije, organizacije civilnog društva, pojedince i pojedinke, da nam se pridruže u obilježavanju globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, te da nikad ne prećute nasilje nad ženama i djevojčicama!